• adresa Areál Letiště, 413 01 Roudnice nad Labem
  • otevírací doba PO - PÁ 9:00 - 17:00 | SO 9:00 - 14:00 | NE 14:00 - 17:00

Ochrana osobních údajů

TELEFONICKÁ NEBO EMAILOVÁ POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA (zboží, služeb), POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA (zboží, služeb) UČINĚNÁ OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ SPRÁVCE

 

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

  • plnění (uzavření) smlouvy – realizace zákaznické poptávky/objednávky;

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

veškeré osobní údaje, které subjekt osobních údajů Správci v rámci poptávky/objednávky sám sdělí – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

 

Způsob zpracování osobních údajů: 

osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

 

Doba zpracování osobních údajů: 

po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické poptávky/objednávky, tj. do doby uzavření smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení poptávky/objednávky Správci.

 

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: 

Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

Načítám...